வழிமுறை :


1.  start ஐ click செய்யுங்கள் .

2.பிறகு notepad ஐ open செய்யுங்கள்.


3.பிறகு கீழே உள்ள code களை notepad இல் paste அல்லது  type செய்யுங்கள்  


code.

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
4.பிறகு அந்த notepad file ஐ with the name fakevirus.exe என்ற பெயரில் save செய்யுங்கள் .

save செய்த file உடனடியாக delete ஆகினால் , உங்கள் antivirus நன்றாக வேலை செய்கிறது என்று அர்த்தம் . இந்த முறை அமெரிக்கன் university இனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முறை ..இந்த பதிவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து உதவுங்கள்  ...


நன்றி ...

Post a Comment Blogger

 
Top